รายการVoiceTV ตอนที่ 4 ธะเร ชีวิตรีไซเคิล

ตอนที่ 4 ธะเร ชีวิตรีไซเคิล วันนี้ ธะเร ศรีแสนสุข ผู้ที่รีไซเคิลชีวิต จากความล้มเหลวจากวันวาน ให้เป็นความสำเร็จวันนี้ ธะเร ศรีแสนสุข ผู้ที่รีไซเคิลชีวิต จากความล้มเหลว ให้เป็นความสำเร็จวันนี้ วันที่มีธุรกิจประมูลผ่านเว็บ www.stock4bit.com ที่มีมูลค่าการประมูลนับ 100 ล้านบาท ทุกวันนี้เขามีเป้าหมายและการเติบโตอย่างแข็งแกร่งอย่างไร Voice of the day

ตอนที่ 1

ตอนที่ 2

ตอนที่ 3

ตอนที่ 4

04/04/2013 | posted by: admin


88 หมู่ 6 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง
จ.สมุทรปราการ 10540
Tel: 02-3381304
日本語ダイレクト:086-076-8470