การรื้อถอนอาคารที่สูงที่สุดในประเทศไทย

สัมภาษณ์ ธะเรศรี แสนสุข ผู้ก่อตั้ง บริษัท บางกอกรีไซเคิล แอนด์ รียูส จำกัด บริษัทที่รื้อถอนอาคารสูง 40 ชั้น และรับรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างทุกชนิด
 
http://www.hellorecycle.com
https://www.facebook.com/hellorecycle


10/07/2014 | posted by: admin


88 หมู่ 6 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง
จ.สมุทรปราการ 10540
Tel: 02-3381304
日本語ダイレクト:086-076-8470