การกู้เรือจม

การทำงานรีไซเคิลซื้อเหมาครั้งที่หนักหนาที่สุดในชีวิตของผมคือการกู้ซาก เรือจมน้ำที่ จังหวัดปัตตานี จากเดิมที่ตั้งงบประมาณไว้ทั้งหมดไม่เกินสองล้านบาท สุดท้ายกลายเป็นเก้าล้านบาท ทั้งที่สินค้ามีมูลค่าไม่เกินห้าล้านบาท จากเดิมที่คาดการณ์ไว้ว่าจะใช้เวลาไม่เกินหนึ่งเดือน สุดท้ายใช้เวลาไปทั้งหมดหนึ่งปี คนรู้จักกันหลายคนเห็นใจช่วยเหลือ ส่วนคนที่รู้จักผมผิวเผินหาว่าผมบ้าและโง่ ผมต้องแก้ไขปัญหามากมายในสิ่งที่คิดว่าเรารู้แล้วแต่ยังไม่ใช่ การมีประสบการณ์ชำแหละโรงงานขนาดใหญ่มาอย่างมากมาย หรือการเคยตัดเรือเดินสมุทรขนาดใหญ่หนักหลายพันตันที่ลอยน้ำอยู่ ช่วยอะไรผมไม่ได้เลย ทุกอย่างที่เคยทำมาต้องเก็บไว้แล้วเรียนรู้ใหม่ทั้งหมด ผมเฝ้าโทษตัวเองที่ตัดสินใจไม่ดีในการมาซื้อเรือจมน้ำในครั้งนี้และคิดโทษ เจ้ากรรมนายเวรที่กลั่นแกล้งให้ผมต้องมาติดอยู่ที่นั่นนานเกินไป


24/03/2010 | posted by: admin


88 หมู่ 6 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง
จ.สมุทรปราการ 10540
Tel: 02-3381304
日本語ダイレクト:086-076-8470