รับซื้อและขาย

รับซื้อเศษเหล็ก รับซื้อของเก่า รับซื้อทุกอย่างที่ขวางหน้า

 • - รับซื้อเศษเหล็กทุกชนิด ทองแดง ทองเหลือง เศษสายไฟ
 • - รับซื้อเครื่องจักรเก่าโรงงานทุกชนิด / เครื่องจักรก่อสร้าง
 • - รับซื้อเรือบรรทุกและโดยสารขนาดใหญ่(เพื่อตัดเป็นเศษเหล็ก)
 • - รับซื้อเครื่องปั่นไฟทุกขนาด / หม้อแปลงไฟฟ้า
 • - รับซื้อแอร์เก่า/มอเตอร์
 • - รับซื้อยานพาหนะทุกชนิด
 • - รับซื้อสินค้าค้างสต๊อคทุกชนิด
 • - รับซื้อของเก่า
 • รถโฟล์คลิฟท์

 • สายไฟ

 • เหล็กเกรด B

 • เศษเหล็กปั๊ม

 • เศษเหล็กปั๊ม

 • เศษเหล็ก

 • เศษเหล็ก

 • เหล็กรีด

 • เครื่องทำชิ้นรองเท้า

 • เครื่องปั่นไฟขนาดใหญ่

 • ประตูน้ำ

 • ปั๊มดับเพลิง

 • อุปกรณ์ไฟฟ้า

 • ปั๊มน้ำ

 • ปั๊มดับเพลิง

 • มอเตอร์ทด

 • สลิง

 • มอเตอร์ปั่นขนาดใหญ่

 • ปั๊มน้ำ

 • สายไฟ

 • ตู้เชื่อม

 • เครื่องปั่นไฟ

 • มอเตอร์ปั๊ม

 • สายไฟ

 • ของค้างสต๊อก

 • ของค้างสต๊อก

 • เครื่องจักรทั่วไป

 • เครื่องจักรทั่วไป

 • เครื่องจักรทั่วไป

 • เหล็กหล่อ

 • ของค้างสต๊อก

 • อุปกรณ์ไฟฟ้า

 • ของค้างสต๊อก

 • เครื่องจักรทั่วไป

 • CNC

 • เครื่องบิน

 • หม้อแปลงไฟฟ้า

 • สต๊อกเหล็กแผ่น

 • เครื่องจักรทั่วไป

 • เครื่องปั๊ม

 • เครื่องจักรทั่วไป

 • เครื่องดัด

 • เครื่องจักรทั่วไป

 • มิลลิ่ง

 • เครื่องม้วน

 • มอเตอร์

 • เครื่องพับ

 • เครื่องจักรทั่วไป

 • ปั๊มลม

 • มอเตอร์

 • มอเตอร์ชุดทด

 • เครื่องจักรทั่วไป

 • เครื่องจักรทั่วไป

 • เครื่องจักรทั่วไป

 • เครื่องจักรทั่วไป

 • เครื่องจักรทั่วไป

 • เครื่องจักรทั่วไป

 • เครื่องจักรทั่วไป

 • เครื่องจักรทั่วไป

 • เครื่องปั๊ม

 • เครื่องจักรทั่วไป

 • เครื่องจักรทั่วไป

 • เครื่องจักรทั่วไป

 • เครื่องจักรทั่วไป

 • เครื่องจักรทั่วไป

 • เครื่องจักรทั่วไป

 • เครื่องปั๊ม

 • เครื่องพับ

 • รถโฟล์คลิฟท์

 • เครื่องปั๊ม

 • CNC

 • เครื่องจักรทั่วไป

 • เครื่องจักรทั่วไป

 • เครื่องจักรทั่วไป

 • เครื่องจักรทั่วไป

 • เครื่องจักรทั่วไป

 • เครื่องจักรทั่วไป

 • เครื่องจักรทั่วไป

 • CNC

 • CNC

 • เครื่องจักรทั่วไป

 • เครื่องจักรทั่วไป

 • เครื่องจักรทั่วไป

 • เครื่องจักรทั่วไป

 • เครื่องจักรทั่วไป

 • ตู้คอนเทนเนอร์

 • เครื่องจักรทั่วไป

 • ตู้อบ

 • เครื่องจักรทั่วไป

 • เครื่องจักรทั่วไป

 • เครื่องจักรทั่วไป

 • เครื่องจักรทั่วไป

 • เครื่องจักรทั่วไป

 • เครื่องจักรทั่วไป

 • เครื่องจักรทั่วไป

 • เครื่องจักรทั่วไป

 • เครื่องจักรทั่วไป

 • เครื่องจักรทั่วไป

 • เครื่องจักรทั่วไป

 • เครื่องจักรทั่วไป

 • เครื่องจักรทั่วไป

 • เครื่องจักรทั่วไป

 • เครื่องจักรทั่วไป

 • เครื่องจักรทั่วไป

 • มอร์เตอร์

 • เครื่องจักรทั่วไป

 • CNC

 • เครื่องจักรทั่วไป

 • เครื่องจักรทั่วไป

 • CNC

 • CNC

 • CNC

 • CNC

 • CNC

 • CNC

 • CNC

 • CNC

 • CNC

 • CNC

 • CNC

 • CNC

 • CNC

 • CNC

 • เครื่องจักรทั่วไป

 • เครื่องจักรทั่วไป

 • เครื่องจักรทั่วไป

 • ปั๊มลม

 • ปั๊มลม

 • เครื่องจักรทั่วไป

 • เครื่องจักรทั่วไป

 • เครื่องจักรทั่วไป

 • เครื่องจักรทั่วไป

 • เครื่องจักรทั่วไป

 • เครื่องจักรทั่วไป

 • BAR FEED

 • คาร์ไบร์ท


88 หมู่ 6 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง
จ.สมุทรปราการ 10540
Tel: 02-3381304
日本語ダイレクト:086-076-8470